MOBILNÍ SYSTÉMY

Intuitivní ručně ovládané čisticí lasery s nastavitelnými parametry pro čištění různých nečistot a povrchů.

Čisticí lasery SPYRE mají unifikované šasi vyvinuté na míru pro průmyslovou výrobu. Používáme komponenty nejvyšších standardů, dbáme na kvalitu zpracování, strojní bezpečnost a ergonomii.

K zařízením se dokážeme připojit a vzdáleně diagnostikovat poruchové stavy a případně měnit nastavení. Všechna dodávaná zařízení sbírají provozní data. Ve standardu RFID přihlašování.

Standardní modely

Čištění před a po svařování, čištění oxidických vrstev hliníku a černé oceli, aktivace povrchů před lepením, odstraňování tenkých povrchových vrstev.

Čištění gumárenských a plastikářských forem, dezinfekce povrchů v potravinářství a medicíně. Odstranění provozních nečistot a tlakové koroze.

Příprava povrchů před lakováním a KTL, odstranění barev a substrátů, čištění zuhelnatěných vrstev, odstranění korozních vrstev.

Vhodné pro aplikace v oblasti lodního průmyslu, těžkého strojírenství, opravy vlakových a kolejových soustav, silné korozní vrstvy a vrstvy laků.

Nestandardní model. Pro více informací kontaktujte společnost LASCAM systems s.r.o.

Specifika systému SPYRE

Nadstandardní mechanická odolnost a robustnost umožňuje častou manipulaci a práci ve vytížených kovovýrobních provozech, strojírenských závodech, slévárnách a v dalších lokacích s nepříznivými podmínkami pro standardní stroje.

Implementace RFID technologie ve standardu pro rozlišení práv obsluhy. Výměna čipu umožňuje rychlou změnu nastavení stroje dle předdefinovaných podmínek bez nutnosti zadávání hesel.

Pro možnost práce v nestandardních podmínkách pro procesní optiku jsou zásadní komponenty ve stroji i v procesní hlavě aktivně chlazeny na potřebnou teplotu pro stabilní proces.

Řízené zahřívání stroje po startu bez nutnosti kontroly. V různých prostředích zajistíte nastartování stroje bez nutnosti kontroly chladiče a přiřazených periferií.

Pro bezpečnost práce je stroj před vybaven výstupy pro napojení do externího bezpečnostního okruhu, výstražnou signalizaci a obsahuje možnost „ONEMAN práce“ pro kontrolu aktivity obsluhy.

Použitím optických komponent vysoké kvality přivádíme na povrch materiálu laserový svazek s minimálními ztrátami výkonu. Laserový proces čištění je tak stejně efektivní a stabilní po celé šířce čistící linie.

Patentovaný typ rozmítání laserového svazku vylučuje přepalování na krajích čistící linie a dochází tak k homogenitě čistícího efektu na materiálu a nutnosti vícenásobným přejezdům.

Možnost výměny optiky umožňuje změnu účinnosti svazku a čistící linie dle potřeby daného materiálu.

Přímo na ovládacím panelu stroje lze vytvořit, měnit a ukládat knihovnu parametrů pro jednotlivé materiály. Tato pro SPYRE standardní vlastnost umožňuje ukládání dosavadních zkušeností pro další práci.

Pro ovládání, úpravu parametrů nebo vlastností stroje není třeba instalovat žádný externí software a není tedy potřeba nákupu a dlouhodobé udržování licencí.

Pro efektivní práci mezi jednotlivým čištěním je k dispozici vestavěná vzduchová pistol integrovaná přímo ve stroji SPYRE.

Zařízení je částečně chráněno před prachem a škodlivým usazeninám. Chráněno proti stříkající vodě při naklonění až 60°.

Typické aplikace

Základním principem laserového decoatingu je parciální/částečné odstranění tenkých napařených, naprášených či lakovaných vrstev v řádech jednotek tloušťky vrstvy (μm) s cílem zachování pohledových i funkčních vlastností základního materiálu. Tento proces je náhradou maskování jednotlivých částí a eliminuje tak údržbu maskovacích přípravků a jednoduchou změnu vzoru, který je ze základního materiálu odstraněn. Z důvodu častého využití procesu na pohledových či exponovaných plochách jsou na tento proces jsou kladeny vysoké požadavky na přesnost a homogenitu výsledku.

Velmi častým základním materiálem je plast/polymer ze kterého jsou odstraňovány vrstvy kovy jako hliník, železo, chrom či jiné vrstvy s polymerním či kovovým základem. Pro laserový decoating využíváme lasery 10 – 100 W s velmi krátkým a výkonným průběhem pulzu pro minimální ovlivnění základního materiálu. Jsou tak zaručeny široké možnosti tlouštěk a typů základních materiálů.

decoating

Laserová údržba forem je aktuální náhradou mechanických a chemických procesů při kterém nevznikají náklady na provoz a likvidaci spotřebovaného materiálu. Při použitých výkonech laserů 200 – 1000 W lze odstranit nerovnoměrné a nehomogenní vrstvy, které vznikají při běžném používání plastikářských a gumárenských forem. Při tomto procesu jsou využity kombinace všech zmíněných principů (sublimace, odpaření, narušení vazby/adheze) a díky tomu je možné odstranit škálu vrstev od tlakové rzi (10 – 50 μm) přes vrstvy separátorů až po funkční znečištění (200 – 600 μm), které obsahuje maziva smíšené s dalšími nečistotami vznikající při procesu.

Při definovaných podmínkách lze čistit různé typy desénů hlavně pak v gumárenském průmyslu. Díky minimálnímu ovlivnění základního materiálu neodebíráme materiál z funkčních ploch a nenarušujeme tak funkci formy.

údržba forem

Úprava povrchu pomocí laserového čištění je nyní velmi využívána jako příprava povrchů před následující proces svařování či lakování. Pro přípravu před svařováním je využíván zejména princip sublimace a odpaření základních provozních nečistot při výkonech 100 – 1000 W je možné za vysokých rychlostí připravit povrch pro následující operaci. Zásadním rozdílem od jiných mechanicko/chemických postupů je minimální narušení materiálu, kdy nezbavujeme materiál přirozené pasivační vrstvy. Díky tomuto pozitivnímu jevu je pak výrazně prodloužena možná časová prodleva mezi čištěním a následujícím procesem svařování.

V případě přípravy povrchu svaru pro následnou povrchovou úpravu (kovení, lakování) je naopak využíván jev narušení vazby či adheze mezi odstraňovanou vrstvou a základním materiálem. V souvislosti s tímto jevem jsme schopni odstranit při výkonech 100 – 500 W tepelně vzniklou oxidaci či silikáty vzniklé při chladnutí svarové lázně.

REFERENCE-čištění olejů

Pro odstraňování větších nánosů barev je využíván zásadní rozdíl od ostatních popsaných technologií. Tím je postupný odběr čištěné vrstvy při kterém jsme schopni v jedné vrstvě odstranit až 300 um a při dopadu svazku na základní materiál nedegradujeme tento materiál ani při opakované expozici.

Postupným odstraňování vrstev za vysokého výkonu 500 – 3000 W s velmi krátkými pulzy využíváme sublimaci a odpařování ve vysokém reakčním čase. Vlivem této metodiky nedegradujeme odstraňovaný materiál a ten si následně zachovává své původní vlastnosti, které umožňují odstranit nekovové vrstvy od 500 μm až do jednotek mm v závislosti na počtu opakování. Efektivním využitím je odstranění přestřiků lakovacích přípravků či jiných opakovaných nánosů a odstraňujeme tím ekonomicky i logisticky náročné chemické či pyrolitické čištění.

dekontamminace

Laserové odstranění kovových vrstev z kovového základního materiálu vnímáme jako další technologický krok navazující na laserový decoating. Kovové vrstvy jsou stejně jako u metody LPS postupně odstraňovány v jednotlivých vrstvách v požadované geometrii až na základní kovový materiál. Jednotlivé vrstvy jsou odebírány rozvnoměrně po celé ploše a podobně jako u decoatovacího procesu je přesnost v řádu desítek μm.

Díky vysoké kvalitě svazku a vyšších výkonů (až 1000 W) jsme schopni tento jinak často mikroobráběcí proces zakomponovat do standardních výrobních časů. Vysoký výkon umožňuje odebírání i materiálů s vyšší mírou odrazivosti Al, Au, Cu, Pt.

Doplňková výbava a opce

SPYRE IoT Connected

Možnost real-time sledování parametrů a stavu zařízení.

Prodloužené vlákno

Pro delší dosah je možnost prodloužení optického vlákna s energetickým řetězem až na 18 metrů.

Balancér

Možnost dodávky balancéru pracovní hlavy pro ergonomickou práci s čištěním obtížně dostupných míst.

Pojezd hlavy

Pro manuální čištění velkých ploch dodáváme také speciální konstrukci pro zafixování ohniskové vzdálenosti. To uživateli značně usnadní práci a zrychlí jeho postup.

Průmyslový odsavač s filtrací

Součástí dodání je odsavač se třemi stupni filtrace (včetně chemické filtrace), dle použití laseru.

Servisní smlouvy a chytré brýle

Servisní služby s garantovanými dojezdovými časy nebo okamžitá podpora prostřednictvím chytrých brýlí.

Videa z aplikací