APLIKACE/ODVĚTVÍ

Typické aplikace

údržba forem

Údržba a čištění forem

Bezkontaktní, šetrná a ekologická technologie splňující nejvyšší požadavky na čistotu v průmyslu, vhodná pro čištění plastikářských, gumárenských, slévárenských, farmaceutických nebo kompozitních forem a jejich periferií od oxidů, separátorů, mastnoty, tlakové rzi a jiných provozních nečistot.

Plošné odmašťování povrchů

Příprava povrchů před lakování, lepením a tmelením bez potřeby tvorby kotvícího profilu, fosfátování či jiné chemické předúpravy. Ekologická a bezodpadová náhrada stávají chemické přípravy a odmaštění povrchů.
čištění svarů

Úprava před a po svařování

Připrava povrchu kovů před svařováním zabezpečující maximální čistotu a kvalitu svarů bez vad způsobených nečistotami na povrchu. Následná úprava svarů – odstranění oxidů, silikátů, tepelně ovlivněné zóny a aktivace povrchu před následnými procesy lakování nebo pasivace.

Údržba lakoven

Preventivní a pravidelná údržba sušicích pecí, lakovací komor, lakoven a jejich periferií. Ekologické a CO2 neutrální odstranění kondenzátů, primerů, metalických vrstev a provozních nečistot bez potřeby řešit odpadový management. Kompetentní náhrada za čistění pomocí vysokotlaké vody, pyrolýzy nebo mechanického odstraňování.

Selektivní odstraňování vrstev

Odstraňování KTL laku před dalším procesem svařování a spojovaní krytů bateriových stacků v oblasti e-mobility. Přípravy funkčních vrstev polovodičů na skleněných nebo kovových substrátech.

Dezinfekce a čištění povrchů

Kompletní nebo selektivní odstranění organických nebo anorganických nečistot z funkčních farmaceutických, medicínských a potravinářských povrchů s úplnou sterilizací bez potřeby chemického čištění.

Odvětví

Zažádejte si o studii proveditelnosti nebo cenovou nabídku stroje.

Ukázky aplikací