OEM | IN-LINE ŘEŠENÍ

Kompletně připravené řešení s nachystanými vstupy a výstupy pro další integraci a plnou aplikační podporou.

Možnost implementace do stávající linky nebo pro samostatnou buňku. Komunikace přes I/O, RS-232, TCP/IP v souladu s evropskými i světovými standardy. Příprava pro zajištění laserové bezpečnosti dle požadavků dané destinace instalace.

Díky robotizaci jsme schopni se přizpůsobit požadavkům pro čištění velkých ploch a dodržet stabilitu procesu. Praktické zkušenosti máme především z čištění barev, laků, oxidů, mastnot, tlakové rzi či nečistot z procesu lisování. Máme k dispozici portfolio laserů s výkonem od 40 W do 3 000 W.

Vybrané reference

Odstranování KTL

Odstraňování KTL barvy před svařováním

Robotická buňka s 1000W čisticím laserem a rozmítací hlavou pro odstraňování KTL barvy před stackováním baterií a následným svařováním bateriových modulů pro elektromobily.

Automatizovaný vysokorychlostní 3D decoating

Robotická buňka pro vysokorychlostní 3D selektivní laserové odstraňování pokovených a lakovaných vrstev zadních světlometů s implementovanou kompletní kamerovou analýzou založenou na neuronových sítích.
robotická buňka

Robotická buňka pro čištění svarů platformy C-class 2021

Stanice s 300W vláknovým pulzním laserem se speciálně navrženou optickou cestou a homogenizací svazku pro odstranění silikátů, oxidů a tepelně ovlivněné zóny. Procesní hlava s rychlostí rozmítání 16 m/s  a rychlostí procesu 320 mm/s.
REFERENCE- Čištění 24-7

Robotická laserová buňka pro průběžné čištění přípravků v lakovně

Autonomní robotická buňka integrovaná do průběžné lakovny s 1000W čisticím laserem, který je navržen na míru laserové aplikace – odstranění lakování a pokovení hliníkem.
REFERENCE-čištění olejů

Laserové předúprava povrchů před lakováním

Vysokorychlostní čištění topných panelů integrované do automatizované lakovny. Laserové čištění zajišťuje maximální adhezi laku na dílech od 500×300 mm až 1200×2300 mm. Tento proces eliminuje neekologický proces chemické předúpravy a nutnost…
decoating

Automatizovaný vysokorychlostní 3D decoating světlometů

Robotická buňka se dvěma roboty pro vysokorychlostní 3D selektivní odstraňování pokovených vrstev „bezelu“ světlometů s implementovanou kamerovou analýzou založenou na neuronových sítích. Buňka je  kompletně vybavená technologií IoT.

Aplikace