Vysoce přesná stanice s dynamicky řízenými sedmi osami volnosti s implementací UV femtosekundového laseru pro odstranění vrstev zlata, platiny a stříbra v 3D a vyhodnocováním kvality povrchu.