Selektivní odstraňování vrstev

Odstraňování KLT laku před dalším procesem svařování a spojovaní krytů bateriových svazků a stacků v oblasti e-mobility
Přípravy funkčních vrstev polovodičů na skleněných nebo kovových substrátech.