Transport

Selektivní odstraňování laků a přestřiků na dosedových plochách kolejových a silničních soustav.
Ošetření povrchů před a po svařování s následnou pasivací a lakováním.
Velkoformátové odstraňování lakovaných ploch a selektivní odstranění funkčních nátěrů.