Baterie

Selektivní odstraňování nečistot, mastnot a oxidů před bondingem. Odstraňování KTL barvy před enkapsulací bateriových svazků.