Stanice s 300W vláknovým pulzním laserem se speciálně navrženou optickou cestou a homogenizací svazku pro odstranění silikátů, oxidů a tepelně ovlivněné zóny. Procesní hlava s rychlostí rozmítání 16 m/s  a rychlostí procesu 320 mm/s.