Optické části laserového paprsku jsou „předehřáty“ na provozní teplotu, aby nedošlo ke kondenzaci vzdušné vlhkosti. Objektiv je navíc vybaven vzduchovým nožem, který prodlužuje jeho životnost a snižuje četnost nutné údržby.