Realizace čisticího laseru pro laserovou dekontaminaci radioaktivních povrchů ve Velké Británii.