Úprava před a po svařování

Připrava povrchů kovů před svařováním zabezpečující maximální čistotu a kvalitu svarů bez vad způsobených nečistotami na povrchu.

Následná úprava svarů – odstranění oxidů, silikátů, tepelně ovlivněné zóny a aktivace povrchu před následnými procesy lakování nebo pasivace.

čištění svarů