Údržba lakoven

  • Preventivní a pravidelná údržba sušicích pecí, lakovací komor, lakoven a jejich periferií.
  • Ekologické a CO2 neutrální odstranění kondenzátů, primerů, metalických vrstev od polutantů a provozních nečistot bez potřeby řešit odpadový management.
  • Kompetentní náhrada za čistění pomocí vysokotlaké vody, pyrolýzy nebo mechanického odstraňování.